MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Kunčina – Vesnice, ve které žiji

Číslo aktivity: MS 004
Věková kategorie: na konci MŠ

Děti se na základě poslechu textu seznamují s původem názvu obce i významem znaku obce, ve které žijí. Cílem aktivity je, aby děti získaly povědomí o své obci a blízkém městě, čímž se má posílit vazba na jejich region. Děti si osvojí nové pojmy – znak obce, přidružená obec, názvy vybraných objektů v obci. Budou umět charakterizovat hlavní znaky obce a města a sdělit jejich shodné i rozdílné rysy. Děti pracují samostatně pod dohledem paní učitelky.

Vlastnosti aktivity

čtenářská gramotnost

matematická gramotnost

digitální gramotnost

Spolupracujeme