MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Stará řemesla a cechy v Jevíčku

Číslo aktivity: ZS 004
Věková kategorie: na konci 7. ročníku v ZŠ

Pracovní list integruje předměty dějepis, český jazyk, výchova k občanství a výtvarná výchova. Cílem je získat poznatky o způsobu obstarávání obživy, zaměstnání v období středověku a novověku v naší obci a dostat je tak do povědomí žáků. Podstatou je práce s textem a ve skupině.

Vlastnosti aktivity

čtenářská gramotnost

matematická gramotnost

digitální gramotnost

Ke stažení

Popis výukové aktivity

Spolupracujeme