MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Jakým barvivem jsou zbarveny modré lentilky?

Číslo aktivity: BA 004
Věková kategorie: 8 - 11 let

Žák objeví, že potraviny mohou být obarveny přírodními materiály, dokáže pomocí pokusu, čím jsou obarveny modré lentilky, ověří si jejich složení na krabičce.

Ke stažení

Popis výukové aktivity

Spolupracujeme