MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Zkoumáme přírodu hmatem

Číslo aktivity: BA 021
Věková kategorie: 8 - 11 let

Žák použije jednoho ze svých smyslů – hmat k určení přírodnin a své výsledky porovná se skutečností. Pojmenuje jednotlivé přírodniny, přiřadí je ke správné rostlině nebo části přírody.

Ke stažení

Popis výukové aktivity

Přílohy ke stažení

    Spolupracujeme