MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

ČŠI: Přijimací zkoušky by neměly ověřovat znalosti z předmětů

Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal vystoupil 12. prosince 2018 v Praze na tiskové konferenci k představení hlavních zjištění, závěrů a doporučení obsažených ve Výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2017/2018, která je připravena ke zveřejnění.Více

Aktuality

Spolupracujeme