MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Zápis ze setkání 3. PS – Matematická gramotnost (13. 3. 2019)

Aktuality

Spolupracujeme