MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

5.11.2019 Zápis z jednání PS Čtenářská a matematická gramotnost, Rovné příležitosti a Polytechnika

Aktuality

Spolupracujeme