MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

23.-25.8.2021 “ Konečně společně“ pro pedagogy 2. st. ZŠ

aneb Jak na vytvářet podmínky pro rozvoj individuality každého žáka

V jednotlivých dnech se budeme věnovat třem pilířům, které nám napomohou vytvářet podporující a bezpečné prostředí pro žákovo učení. Jsou to aktivní metody učení, vnitřně diferencovaná výuka a účinné hodnocení ve formativní funkci.  Budeme se bavit, co tento styl práce přináší žákovi, učiteli a jaký dopad má na vzdělávání v rámci vytváření a rozvoje kompetencí pro život.

KDY: 23. – 25. 8. 2021, od 8 hodin do 15 hodin

LEKTOR: Mgr. Tomáš Chrobák, Mgr. Monika Olšáková, držitelé ceny Global Teacher Price Czech Republic

KDE: Centrum enviromentální výchovy Stolístek,  Linhartice 116

Uzávěrka přihlášek: do naplnění kapacity, počet míst omezen!

Přihlásit se můžete zde.

Akce je pro pedagogy  ZDARMA.

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme