MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Plán aktivit 2019/2020 aktualizovaný

Nabídka pro pedagogy ….

27. 1. 2020 Představujeme Vám Druhý krok (Mgr. Lenka Palová, Bc. Lucie Pacnerová)

7. 2. 2020 Ochutnávkový worshop Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (Mgr. Kamila Štindlová)

18. 2. 2020 Lapbook – 3D kniha k podpoře nejen čtenářské gramotnosti  (Mgr. Pavlína Loňková)

5. 3 .2020 FIE I. – vstupní kurz

19. 3. 2020 Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu (Mgr. Jovanka Rybová)

26. 3. 2020 Jak stanovovat hranice dětem a rodičům a aneb pravidla nejsou povidla (PhDr. Marek Herman)

8. 4. 2020 Asistent pedagoga ve třídě (Mgr. Lenka Bínová)

28. 4. 2020 Třídní učitel, jeho povinnosti a působení v běžné i inkluzivní třídě (Mgr. Dana Forýtková)

29. 4. 2020 Exkurze do MŠ Sluníčko Brno (připravujeme)

 

Připravujeme:

Sdílení dobré praxe MŠ

Sdílení dobré praxe Malotřídních škol

 

Rodičovské kavárny

 

26. 3. 2020 Selhání otců (PhDr. Marek Herman)

8. 4. 2020 Vzájemná spolupráce asistenta pedagoga a rodičů dítěte (Mgr. Lenka Bínová)

21. 5. 2020 Šikana jako narušení vztahů ve skupině (PaedDr. Zdeněk Martínek)

22. 6. 2020 Každé dítě má na něco talent, jen objevit na co… (Mgr. Jiří Halda)        

 

… a připravujeme další.

 

Kontaktní osoba: Lenka Bojanovská, tel. 739 269 559, email: map@masmtj.cz

Aktuality

Spolupracujeme