MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Plánované akce podzim 2020 – jaro 2021

Nabídka pro pedagogy:

9. 11. 2020 Kvízy, testy a online výuka s použitím aplikací Google Classroom (Mgr. Pavel Hodál)

11. 11. 2020 Učíme distančně – sdílení dobré praxe 1. st. ZŠ (Mgr. Radka Jelínková)

18. 11. 2020 Asistent pedagoga ve třídě (PaedDr. Pavlína Baslerová) 

24. 11. 2020 Jak zajímavě učit online aneb webové aplikace v praxi  (Mgr. Leona Dufková, Mgr. Jana Toulová)

 10. 12. 2020 Předcházíme vývojovým odchylkám v MŠ ( PhDr. Jan Svoboda)

17. 3. 2020 Rozvíjíme digitální gramotnost v předškolním vzdělávání (Mgr. Hana Splavcová)

Plánované akce podzim 2020 – jaro 2021

Aktuality

Spolupracujeme