MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

4. 3. 2019 – Poznávání přírody prostřednictvím pokusů

WORKSHOP JE JIŽ OBSAZEN!

Interaktivní workshop zaměřený na sdílení zkušeností a postupů, jak provádět jednoduché
demonstrační pokusy s dětmi v MŠ a se žáky na 1. st. ZŠ (v souladu s RVP pro MŠ (Dítě a svět) a
s RVP ZŠ (Neživá příroda a Živá příroda vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět). Obsahem budou
ukázky elementárních pokusů se vzduchem, s vodou, s kyslíkem, s ohněm, s oxidem uhličitým,
s kuchyňskou solí, s kovy, s octem, s barvami, s mýdlem, s papírem apod. V průběhu setkání bude
důsledně dbáno na bezpečnost práce pro vyučující, kteří nebyli v přírodovědných oborech na VŠ
vzděláváni a je samozřejmě zohledňována i jejich nezkušenost s realizací i nejjednodušších pokusů.

Účastníci budou pracovat se sadami pomůcek, které je v současné době možné zakoupit na našem trhu.

Vhodné pro učitele mateřských škol, učitele 1. st. základních škol a organizátory
zájmového vzdělávání.

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme