MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Škola nanečisto

Dne 8.10.2019 proběhlo v rámci projektu MAP II ve spolupráci se SAS Charita Moravská Třebová a MŠ Piaristická první setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů.  Aktivita je zaměřena na podporu školní připravenosti dětí a na podporu jejich předpokladů pro zvládání školních požadavků. V rámci setkání budou řešena základní témata tvořivým a zábavným způsobem, úkolem je podpořit školní připravenost předškoláků ve spolupráci s rodiči. Další setkání se budou konat pravidelně jednou za 14 dní.

Aktuality

Spolupracujeme