MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Strategický rámec verze 1.0 projektu MAP II připravena ke schválení Řídícím výborem dne 29.5.2019

Prosíme Vás o připomínkování Strategického rámce  verze 1.0 projektu MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová, a to do 28. 5. 2019. Děkujeme.

Strategický rámec verze 1.0

Realizační tým MAP II

Aktuality

Spolupracujeme