MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Tisková zpráva k realizaci projektu MAP II s ohledem na současnou situaci v ČR

Realizační tým projektu MAP II veškeré své aktivity od 12.10 2020 realizuje z důvodu mimořádné situace v ČR v online prostředí. Workshopy, které nemohou být realizovány formou webináře (Čtenářem se člověk nerodí, Rozvíjíme digitální gramotnost v MŠ, Třídní učitel, Jak rozvíjet u žáků čtenářská gramotnost napříč předměty a Protidrogový vlak), budou uskutečněny v náhradním termínu v roce 2021. Ostatní vzdělávací aktivity probíhají online, včetně pracovních skupin.

 

Aktuality

Spolupracujeme