MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Tisková zpráva k realizaci projektu MAP II s ohledem na současnou situaci v ČR

Realizační tým projektu MAP II veškeré své aktivity od 11. března 2020 realizuje v online prostředí. V rámci aktivit doposud proběhlo 12 webinářů, které podpořily znalosti učitelů v oblasti IT dovedností (téma Google Clasroom a Google disk), které mají za úkol podpořit kvalitu distančního vzdělávání. Pro ředitele škol jsme připravili webinář s JUDr. Hanou Polákovou na téma Nouzový stav – zajištění výuky z pohledu vedení školy. V online prostředí realizujeme i jednání pracovních skupin.

Aktuality

Spolupracujeme