MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Chornice – Ahoj, děti, já jsem kniha

Číslo aktivity: MS 002
Věková kategorie: 5 - 6 let

Vzdělávací aktivita seznámí s dětmi s využitím možnosti půjčování knih v místní knihovně, jak správně zacházet s knihou, předvídat pomocí ilustrací, řadit ilustrace podle dějové posloupnosti, vyprávět o přečteném textu a probírat vlastnosti postav.

Vlastnosti aktivity

čtenářská gramotnost

matematická gramotnost

digitální gramotnost

Spolupracujeme