MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Deskovka – Moje město

Číslo aktivity: ZS 014
Věková kategorie: vše

Aktivita integruje předměty český jazyk, prvouka/ vlastivěda, výtvarná výchova, pracovní činnosti, informatika. Mezi cíle aktivity patří: vytvoření vlastní deskové hry s pravidly o místě, kde žijeme; získání základních informací o městě, jeho historii i zajímavostech a jejich následné zpracování; spolupráce ve skupině, sdílení informací, dělba práce, respektování názoru druhých.

Vlastnosti aktivity

čtenářská gramotnost

matematická gramotnost

digitální gramotnost

Spolupracujeme