MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Návrh Ročního akčního plánu 2019/2020

Prosíme Vás o připomínkování Ročního akčního plánu pro školní rok 2019/2020 projektu MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová, a to v termínu do 28. 5. 2019.

Roční akční plán

Děkujeme.

Realizační tým MAP II

Aktuality

Spolupracujeme